Dr. MG Vosser BVSc – Stella

Ek het self Afrikanerkalwers gespeen met die NeusRinge® en het geen nadelige effekte ondervind. Koeie en kalwers was rustig en kalwers het goed gegroei. Ek verkoop heelwat NeusRinge® aan ekstensiewe beesboere en die wat dit gebruik speen nou op geen ander manier. 

Order Now!

Online ordering & secure payment here!

Click here for Local Orders 

NoseRing® Distributors

NoseRing® are available in South Africa from any Co-op, veterinary supply store or your local veterinarian.

South Africa

SWAVET (RSA)

Address: Suite 12; Private Bag X2; Lonehill; 2062
Tel: +27 011 704 7218

 Send Email

Namibia

SWAVET NAMBIA

Tel: +264 061 237356

 Send Email

Zambia

LIVESTOCK SERVICES, LUSAKA

Tel: +260 021 125 4497

 Send Email

Australia/ New Zealand

EASYWEAN

Address:
Easy Wean Pty Ltd
ABN 36 107 533 086
7 Bligh Street,
Kilkivan, Qld 4600; AUSTRALIA
Tel: +61 1300 EasyWean (1300 327993)

 Send Email