Leo Roets

Leo Roets

Waar boer jy? Ek en my Pa boer saam in die Piet Plessis-omgewing, Noordwes.

Met watter beesras boer jy en hoe groot is jou boerdery? Ons boer vanaf 1996 met Bovelder-beeste, en is ook lid van die Bovelder Studiegroep in die Hoëveld. Ons boer op 5 000 ha met 650 aanteeldiere.

Hoe lank is jy al betrokke by beesboerdery? Ek boer nou 20 jaar, en leer nog elke dag iets nuut.

Hoe lank gebruik jy al die NeusRing? Ons gebruik EasyWean NeusRinge nou al ses jaar lank met speen.

Watter voordele ondervind jy met die gebruik van die NeusRing?
Die NeusRing hou vir my baie voordele in. Koeie en kalwers speen baie makliker met bitter min skok of stres. Koeie en kalwers verloor geen gewig met speen nie. Hulle gewig kan dalk stilstaan vir ’n week of twee, maar dit gebeur baie min. ‘n Mens moet onthou ’n koei in ’n somerkalfseisoen verloor tot 20 kg met speen. Sy moet in die winter daardie gewig weer opvang, en dis nie so maklik of goedkoop nie.
Jy wil veral nie gewigsverlies hê onder verse wat jy weer in jou kudde wil opneem nie. Hulle moet eerder gewig optel. By ons met ons Soetveld, kan ’n speenvers met ’n goeie winterlek en goeie winterweiding tussen 250 g en 300 g per dag optel. Dus, indien ’n kalf 8 kg verloor tydens speen, moet jy haar ’n maand langer hou om net weer haar oorspronklike gewig te bereik. Hoe vroeër die vers haar doelgewig bereik, hoe vroeër kan sy gepaar word en in die produksielyn inkom. Die neusring is maklik om aan te sit, dis sterk en kan oor en oor gebruik word. Dit is ook bekostigbaar.

Watter lesse het jy geleer deur die NeusRing te gebruik? In boerdery het ons baie toerusting wat ons kan gebruik om ons bedryf vir onsself makliker en meer winsgewend te maak. Dit hang van jouself af of jy die regte stuk gereedskap vir die spesifieke taak wil of gaan gebruik. Speen gaan daai kalf gespeen word, dit hang van jou as bestuurder af hoe jy dit gaan doen. Wil jy minimum gewig (geld) verloor of nie? Baie speenkalfboere hou te maklik kalwers wat gespeen moet word terug as gevolg van te lae gewigte of te lae speenkalfpryse. Dis dán dat ons agteruit begin boer. Die koei moes al begin kondisie optel het vir haar volgende kalwing oor +- 90 dae, maar nou suip die kalf nog aan haar. Dis dan wanneer ons ons “fabriek” begin snoep. Om op die regte tyd te speen hou soveel meer voordele in vir die kudde se toekoms as die paar kilogram of rand wat jy hoop om meer te kry. Die NeusRing is beslis ’n stuk gereedskap wat ek kan gebruik in my boerdery

 

 

 

 

 

Joubert Swanepoel

Joubert Swanepoel

Waar boer jy? Ek boer in die Vryburg/Piet Plessis-omgewing in Noordwes

Met watter beesras boer jy en hoe groot is jou boerdery? Ek boermet Bovelders en my kudde is so tussen 500 en 550 koeie sterk.

Hoe lank is jy al betrokke by beesboerdery? Ek boer sedert 1990 al permanent met beeste.

Hoe lank gebruik jy al die NeusRing? Ek gebruik die NeusRing nou vir die afgelope drie jaar permanent.

Watter voordele ondervind jy met die gebruik van die NeusRing?
Daar is nogal ’n paar interessante voordele vir my. Die eerste is die maklik speen. Jy sit net die neusringetjie aan en die kalf speen langs sy ma. Die voordeel daarvan is natuurlik dat daar geen speenstres is nie. Ons sien dat die koeie en kalfies dit maklik aanvaar. Wat vir ons miskien die belangrikste is, is dat die koeie en kalwers nie rondhardloop op soek na mekaar nie. Die hele speenproses is baie maklik en stresvry vir die koei en die kalf. Om die kalwers dan weg te vat is baie maklik wanneer die melkspeen verby is. Daar’s feitlik geen gewigsverlies in veral die koeie nie. Ons is baie gelukkig daarmee.

Watter lesse het jy geleer deur die NeusRing te gebruik? Die belangrikste is die maklike hantering van ’n dier wat klaar gespeen is. Die speenproses is tweeledig – jy vat die kalf van sy ma af weg en jy snoep hom skielik van sy melk, waarvan hy afhanklik is. Die les wat ek geleer het is dat as jy die melk wegvat vind die proses van skeiding reeds plaas want die kalwers is dan al 7 tot 8 maande oud. Dis in dié stadium dan nie moeilik om hulle onafhanklik van hul ma’s te kry en hulle na ’n ander plek te vat nie. Die koeie aanvaar die speenproses en is vinnig rustig. Die hele proses van stresvry speen is nou ’n moontlikheid. In die verlede was dit ‘n gestoei om ‘n klomp kalwers van hul ma’s te skei en in aparte kampe te sit. Jy moes hulle so ver verwyder van mekaar dat hulle mekaar nie kan hoor nie. Die gebruik van die NeusRing maak dit alles baie makliker.

 

 

 

 

JP van den Berg

JP van den Berg

Waar boer jy? Die grond wat ek bestuur is geleë vanaf Mosita, naby Stella in Noordwes, in ’n Westelike rigting en sluit eenhede by Piet Plessis, Tosca en Pomfret in. Die gebied is beter bekend as die Molopo.

Met watter beesras boer jy en hoe groot is jou boerdery? Daar is nie ’n spesifieke ras binne ons kudde nie, maar wel ’n tipe bees wat grootliks bestaan uit Afrika-bloedlyne. Dit behels ’n dier wat vrugbaar is met goeie melk sodat sy op 30 maande haar eerste kalf kan speen, weer beset raak binne die toegelate tydperk wat die bestuurstelsel aan haar stel, en jaar op jaar ’n kalf lewer daarna. Die tipe dier waarmee
ons boer, en deurgans na streef om mee te boer, moet aanpasbaar wees teen klimaatsverandering, selfonderhoudend wees en ’n goeie liggaamskondisiepunt handhaaf deur alle produksiestadiums. Natuurlike weerstand teen heersende siektes en veral parasiete is noodsaaklik. Die kudde bestaan uit 1000+ diere.

Hoe lank is jy al betrokke by beesboerdery? Jong seuns wat die voorreg het om op ‘n plaas groot te word se blootstelling aan die boerderypraktyke van veral die spesifieke plaas begin geweldig vroeg. In
my geval het ek met beesboerdery grootgeword. Ek is gebore in 1987, my betrokkenheid by beesboerdery strek sover terug as wat ek kan onthou. Werksgewys na afloop van tersiêre opleiding is dit 14 jaar.

Hoe lank gebruik jy al die NeusRing? Sedert 2020.

Watter voordele ondervind jy met die gebruik van die NeusRing? Die NeusRing is vir my ’n bestuursmiddel nes enige ander middel, soos byvoorbeeld jou weegskaal of vlotterklep by ’n waterkrip. Dit stel die personeel wat by die poste woon in staat om kalwers te speen selfs al
is hy alleen by sy pos. Kalwers kan individueel op ’n daaglikse of weeklikse basis gespeen word afhangende van wat die beste werk in elke spesifieke boer se bestuurstelsel. Die grootte van die kudde laat my as bestuurder nie toe om by elke proses van produksie betrokke te wees nie, daarom maak ek staat op mense en verskaf aan hulle die hulpmiddels, soos NeusRing om take soos speen te ergemaklik. Ek ondervind ook dat ek die neusringe meer as een seisoen kan gebruik. Behandel dit met ’n smeermiddel sodra jy dit verwyder en stoor dit op ‘n veilige plek. Motiveer personeel om die neusringe behoorlik aan te sit om verliese te voorkom en stel ’n perk vir jaarlikse verliese. Indien jy daagliks sorg dat dit nog aan is wanneer diere inkom water toe, verloor jy baie min van hulle. Selfs wanneer dit wel afkom, is dit maklik om te vind.

Die NeusRing gee my kalwers die geleentheid om rustig binne 14 tot 21 dae hulself van die melk af te speen terwyl hulle nog saam met hul moeders in dieselfde kamp is. Daar is geen risiko van speenkalwers en koeie wat drade breek nie. Wanneer ek dan wel die kalwers wegneem by hul moeders is hulle rustig en kan ‘n mens maklik met hulle werk.

Die einddoel is om daagliks die kudde te bestuur, maar hulle nie daagliks te hinder nie. Wanneer jy diere onder stres plaas, wys dit op hulle produksiesyfers. Die markte is deesdae onvoorspelbaar,
derhalwe is die risko vir my te groot om maande voor die tyd te besluit presies op watter dag ek gaan speen, ’n groep kalwers afhok by hul moeders en mark toe stuur. Ek speen die kalf langs sy ma, almal is tevrede – van die kalf en die koei tot die personeel en die infrastrukstuur. Wanneer ‘n geskikte markgeleentheid dan opduik, is ek gereed.

Watter lesse het jy geleer deur die NeusRing te gebruik? Moenie die waarde van indirekte besparings soos tyd onderskat nie. Dit speel ’n geweldige groot rol in die sukses van elke besigheid en daar is wonderlike hulpmiddels op die mark wat ons as boere in staat stel om optimaal te produseer. Ondersoek, toets en, indien dit waarde toevoeg, implementeer hulpmiddels om jou meer produktief te maak.

Piet van der Linde

Piet van der Linde

With the NoseRings I don’t even know I am weaning, so easy and laid-back everything goes. I keep the weanlings with their mothers for about a week before I take them away without too much weaning shock. Ideally, I then keep the bull calves separate from the heifer calves. The type of season will determine exactly how long I keep the bull calves, but the aim is to keep them until August, when there are very few other calves in the market. This is when the prices are usually significantly higher than in April or May, when most calves are in the market.

Piet van der Linde of Tweefontein in the Vryburg area

Owen Taute

Owen Taute

During good seasons I sell my bull calves directly from their mothers at around 8 months of age and keep about 90% of my heifers. These heifers I wean in the cow herd with NoseRings. This reduces my management considerably, as I don’t have to provide for a separate herd. When, however, it is a difficult year and I want to wean early to help the cows, I wean the whole lot but keep them in the herd for a good 6 weeks. Only then I take the bull calves away.

Owen Taute of the farm Grysrand in the Vryburg area

JD van der Vyver

JD van der Vyver

If you want to, for example, wean a first calver’s calf a little earlier to give the mother a bit of a break, you just apply a NoseRing and leave the calf with its mother. In addition, the NoseRing gives you the flexibility to further wean selectively according to birth date. Over a calving season of three months, there is a huge difference between the first calves and the last ones. The NoseRing makes it possible for the last calves to also reach the ideal weaning weight.

My experience is that you don’t have any weight loss during weaning with the NoseRing on the one hand, and on the other, that you have the flexibility to increase your profits in some years by not having to sell your calves when the market is flooded by other sellers. I am very excited about the NoseRing.

JD van der Vyver farms on Brandwag in the Vryburg district.