JP van den Berg

Waar boer jy? Die grond wat ek bestuur is geleë vanaf Mosita, naby Stella in Noordwes, in ’n Westelike rigting en sluit eenhede by Piet Plessis, Tosca en Pomfret in. Die gebied is beter bekend as die Molopo.

Met watter beesras boer jy en hoe groot is jou boerdery? Daar is nie ’n spesifieke ras binne ons kudde nie, maar wel ’n tipe bees wat grootliks bestaan uit Afrika-bloedlyne. Dit behels ’n dier wat vrugbaar is met goeie melk sodat sy op 30 maande haar eerste kalf kan speen, weer beset raak binne die toegelate tydperk wat die bestuurstelsel aan haar stel, en jaar op jaar ’n kalf lewer daarna. Die tipe dier waarmee
ons boer, en deurgans na streef om mee te boer, moet aanpasbaar wees teen klimaatsverandering, selfonderhoudend wees en ’n goeie liggaamskondisiepunt handhaaf deur alle produksiestadiums. Natuurlike weerstand teen heersende siektes en veral parasiete is noodsaaklik. Die kudde bestaan uit 1000+ diere.

Hoe lank is jy al betrokke by beesboerdery? Jong seuns wat die voorreg het om op ‘n plaas groot te word se blootstelling aan die boerderypraktyke van veral die spesifieke plaas begin geweldig vroeg. In
my geval het ek met beesboerdery grootgeword. Ek is gebore in 1987, my betrokkenheid by beesboerdery strek sover terug as wat ek kan onthou. Werksgewys na afloop van tersiêre opleiding is dit 14 jaar.

Hoe lank gebruik jy al die NeusRing? Sedert 2020.

Watter voordele ondervind jy met die gebruik van die NeusRing? Die NeusRing is vir my ’n bestuursmiddel nes enige ander middel, soos byvoorbeeld jou weegskaal of vlotterklep by ’n waterkrip. Dit stel die personeel wat by die poste woon in staat om kalwers te speen selfs al
is hy alleen by sy pos. Kalwers kan individueel op ’n daaglikse of weeklikse basis gespeen word afhangende van wat die beste werk in elke spesifieke boer se bestuurstelsel. Die grootte van die kudde laat my as bestuurder nie toe om by elke proses van produksie betrokke te wees nie, daarom maak ek staat op mense en verskaf aan hulle die hulpmiddels, soos NeusRing om take soos speen te ergemaklik. Ek ondervind ook dat ek die neusringe meer as een seisoen kan gebruik. Behandel dit met ’n smeermiddel sodra jy dit verwyder en stoor dit op ‘n veilige plek. Motiveer personeel om die neusringe behoorlik aan te sit om verliese te voorkom en stel ’n perk vir jaarlikse verliese. Indien jy daagliks sorg dat dit nog aan is wanneer diere inkom water toe, verloor jy baie min van hulle. Selfs wanneer dit wel afkom, is dit maklik om te vind.

Die NeusRing gee my kalwers die geleentheid om rustig binne 14 tot 21 dae hulself van die melk af te speen terwyl hulle nog saam met hul moeders in dieselfde kamp is. Daar is geen risiko van speenkalwers en koeie wat drade breek nie. Wanneer ek dan wel die kalwers wegneem by hul moeders is hulle rustig en kan ‘n mens maklik met hulle werk.

Die einddoel is om daagliks die kudde te bestuur, maar hulle nie daagliks te hinder nie. Wanneer jy diere onder stres plaas, wys dit op hulle produksiesyfers. Die markte is deesdae onvoorspelbaar,
derhalwe is die risko vir my te groot om maande voor die tyd te besluit presies op watter dag ek gaan speen, ’n groep kalwers afhok by hul moeders en mark toe stuur. Ek speen die kalf langs sy ma, almal is tevrede – van die kalf en die koei tot die personeel en die infrastrukstuur. Wanneer ‘n geskikte markgeleentheid dan opduik, is ek gereed.

Watter lesse het jy geleer deur die NeusRing te gebruik? Moenie die waarde van indirekte besparings soos tyd onderskat nie. Dit speel ’n geweldige groot rol in die sukses van elke besigheid en daar is wonderlike hulpmiddels op die mark wat ons as boere in staat stel om optimaal te produseer. Ondersoek, toets en, indien dit waarde toevoeg, implementeer hulpmiddels om jou meer produktief te maak.

Order Now!

Online ordering & secure payment here!

Click here for Local Orders 

NoseRing® Distributors

NoseRing® are available in South Africa from any Co-op, veterinary supply store or your local veterinarian.

South Africa

SWAVET

Address: Suite 12; Private Bag X2; Lonehill; 2062
Tel: 011 704 7218

 Send Email

Namibia

SWAVET NAMIBIA

Tel: 061 237356

 Send Email

Zambia

LIVESTOCK SERVICES, LUSAKA

Tel: 0211 254497

 Send Email

Australia/ New Zealand

SWAVET

Address:
Easy Wean Pty Ltd
ABN 36 107 533 086
7 Bligh Street,
Kilkivan, Qld 4600; AUSTRALIA
Tel: 1300 EasyWean (1300 327993)

 Send Email